Visdomens träd

Vi lever i en tid med tillgång till oöverskådliga mängder med information som aldrig förr. Tack vare internet är den ”fri”, (än så länge), och människor runt denna jord kan dela information och kunskaper på nolltid. Trots all denna mängd information har mycket städats bort i historien genom konfiskering av känslig information (som makten inte ville att pöbeln skulle få ta del av) och det är inte bättre tider vi lever i i vår nutid när det gäller den aspekten heller. Informationen filtreras och censureras fortfarande på många olika kreativa sätt och vad som är sanning i den information som man får tillgång till är upp till var och en att validera. ”Lydmedierna”, den s.k. tredje statsmakten, (makten, ett träffande ord som beskriver samhällets ordning som gör det lite för lätt för politiker och tjänstemän att glömma sitt egentliga uppdrag) känner sig nog med all rätt hotade när fler och fler människor i allt större utsträckning utför den granskande journalistiken, helt oavlönat, när de med olika slags metoder försöker hålla sig kvar som herrar och damer på täppan.

Men information är inte detsamma som kunskap, och kunskap är inte detsamma som visdom.

Jag fick berättat för mig en gång att det i en helig skrift fanns 2 träd. Ett visdomens träd och ett kunskapens träd. Frukterna från visdomens träd fick man äta hur mycket man ville från, men man fick ytterst begränsat äta frukt från kunskapens träd. Vet inte om detta stämmer med det träffade mig som en sanning och förklarade det som jag ser som ett stort problem i denna värld. Kunskap är vad vi får levererad från andra, och de andra har oftast bara fått sin kunskap levererat från andra. Vi går i skola i 9 – 12 år, sedan ofta ännu länge. Extremt få av oss ”vet”, genom empiri, egen erfarenhet, det vi tror oss veta, ofta passionerat, hävdar ÄR, ofta t.o.m. Genom att försvara den kunskap som getts till oss från någon slags auktoritet (som inte heller vet, på djupet) genom egna erfarenheter eller genom att ha testat kunskapen eller teorierna) med både näbbar och klor och ibland, rent ut sagt, genom mobbningsfasoner. Och handen på hjärtat, hur mycket av det som du tror dig veta VET du egentligen? Hur mycket av det du vet har du upplevt med dina egna sinnen, gjort egna experiment som bekräftar teorierna som levereras som sanning? Och av de som arbetar som forskare, hur fria är de att forska helt oberoende när beställaren som finansierar din forskning har gett dig ett uppdrag?

Jag sökte lite på visdomens träd och fann detta:

Kunskapens träd står för: hjärna, teori, begrepp, tanke, institution, maskulinum. Livets träd står för: hjärta, känsla, upplevelse, rymd, innehåll, femininum, födelse. För att uppnå ett balanserat liv på jorden behövs HELHETEN. Helheten skapas genom en sammansmältning av de båda egenskaperna som Kunskapens träd och Livets träd står för: MANLIGT och KVINNLIGT, HJÄRTA och HJÄRNA. Tillsammans skapar de Visdomens träd, Visdom och Kunskap, Helhet och Balans, Frid och Harmoni. HELHETEN är alltid återkommande i Jeshuas och Mariammis livsfilosofi. Alltifrån den enskilda människans treenighets helhet (kropp, själ och ande) till helheten människor emellan, helheten med naturen och helheten med Modern och Fadern.”

http://www.solrosforlag.se/steg2/steg3/?ID=311

Träd har en mycket betydelsefull roll i vår mytologi, (och i andra), och träd har varit betydelsefulla och heliga både symboliskt och praktiskt. Jag har läst mig till att nordens heliga lundar, kraftplatser och heliga träd, var något de falska kristna, som jag väljer att kalla dem, Romarna, först förstörde för att bryta ner moralen hos de nordiska ”hedningarna”. Även vi har fått utstå övergrepp i form av utplåning av vår kontakt med vår Urkultur. Senare förstörde vi nykristna samernas heliga platser på liknande vis. Något som går igenom och igen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil

Yggdrasil ser jag som visdomens träd, som senare censurerades ned till att bli enbart kunskapens träd, (som man inte skulle äta av utan logisk förklaring, jag tänkte länge på det där med varför man inte skulle äta av kunskapens träd, var det de falska gudarnas sätt att samla all kunskap åt sig själva, så att massan skulle lättare föras bakom ljuset), men fanns det även ett visdomens träd, eller ett mer allomfattande träd som Yggdrasil, som representerar både visdom och helhet, med sina rötter i moder jord, sin stam, löv och frukter, till dess krona som har kontakt med kosmos som både sändare och mottagare, som befinner sig i alla de 3 (eller nio) världarna.

En författare och traditionsbärare inom nordisk shamanism, Jörgen I Eriksson, låter jag mig inspireras av för att söka kunskaper för att förstå mig själv och min omvärld:

http://norrshaman.blogspot.se/2015/04/saregna-trad-pa-heliga-platser.html

Jag hoppas kunna intervjua honom snart!

… som en liten notis kan jag tillägga att jag bad om visdom, sanning och ett meningsfullt liv… för några år sedan. Jag kan erkänna att jag ångrade mig när det gäller att upptäckte jag glömt bort att baka in detaljen ”positiv” eller ”angenäm”. Mitt våndorna av att drabbas av livets plågor, som öppnade mina ögon rejält och smärtsamt, på extremt kort tid, så önskade jag att jag istället satt och läste mig till andras erfarenheter, på betryggande avstånd en en mysig fåtölj, istället för att genomleva dem själv.

 

Det blir ALLTID som man tänkt sig. 😉